Перейти до вмісту

⚡️ Збір гуманітарної допомоги сумісний із фондом WORLD OF LOVE Читати докладніше

Федеральний освітній грант BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Федеральний освітній грант BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Що таке BaföG?
Хороша освіта – запорука професійного успіху. Однак родина не завжди може забезпечити достатню фінансову підтримку своїм дітям, які бажають отримати гідну освіту. У таких випадках може допомогти BAföG.

Мета програми BAföG полягає в тому, щоб дати всім молодим людям можливість здобути освіту, що відповідає їхнім здібностям та інтересам, незалежно від їхнього соціального та економічного становища.

До подання заяви про фінансування слід з’ясувати такі питання:

Чи підходить курс для фінансування?
Чи заявник відповідає вимогам особистого фінансування?
Чи може вартість навчання бути покрита вашим власним доходом та активами чи доходом вашого чоловіка/дружини, зареєстрованого партнера чи батьків?
Відповіді на ці питання показують, чи можете ви отримати BAföG і наскільки велике може бути щомісячне фінансування.

Розрахунок BAföG непроста справа. В інтернеті є калькулятор BAföG, яким ви можете скористатися.

https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/

Якщо у вас виникають питання на тему програми BAföG, вам варто звернутися за консультацією до відповідального Управління підтримки освіти (Amt für Au Stimmungsbildsförderung).

Яке навчання може фінансуватись у рамках BAföG?
За допомогою BAföG держава підтримує початкову підготовку у професійно-технічних училищах, коледжах, академіях та університетах. Відповідно до § 2 BAföG, допомога в навчанні надається при відвідуванні:

 1.  середньої загальноосвітньої школи з 10 класу (allgemeinbildenden Schulen (z. B. Haupt-, Real-und Gesamtschulen, Gymnasien)) [§ 2 абз. 1 № 1 BAföG],
 2.  професійно-технічного училища (Berufsfachschulen), які не потребують закінченого професійного навчання, включаючи класи всіх форм основного професійного навчання (наприклад, рік професійної підготовки), починаючи з 10-го класу [§ 2 абз. 1 № 1 BAföG],
 3. класів технікумів та технічних коледжів (Fach- und Fachoberschulklassen), відвідування яких не потребує завершеної професійної освіти [§ 2, абзац 1, № 1 BAföG],
 4. класів професійно-технічних училищ та технікумів (Fach- und Fachoberschulklassen), відвідування яких не потребує завершеної професійної освіти, за умови, що вони дають професійну кваліфікацію протягом не менше двох років [§ 2, абзац 1 № 2 BAföG],
 5. класів технікумів та технічних коледжів (Fach- und Fachoberschulklassen), для яких потрібна завершена професійна освіта [§ 2, пункт 1 № 3 BAföG],
 6. вечірніх середніх шкіл, підготовчих професійно-технічних училищ, вечірніх шкіл, вечірніх гімназій та коледжів (Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs) [§ 2 абзац 1 № 4 BAföG],
 7.  вищих технічних шкіл та академій (Höheren Fachschulen und Akademien) [§ 2 параграф 1 № 5 BAföG],
 8.  університетів (Hochschulen) [§ 2 Параграф 1 № 6 BAföG],
 9.  приватних професійних академій (Privaten Berufsakademien) [§ 2, пункт 2 BAföG].

Важливо відзначити, що корпоративне навчання, так зване навчання в дуальній системі, не може фінансуватися в рамках BAföG. Це також стосується відвідування професійно-технічного училища (Berufsschule).

Учні, які відвідують одну з освітніх установ, згаданих вище в пунктах 1 — 3, отримують підтримку лише в тому випадку, якщо вони більше не живуть зі своїми батьками з таких причин:

 • Місце навчання знаходиться далеко від місця проживання батьків студента,
 • Студент веде власне домашнє господарство і одружений або зареєстроване громадянське партнерство,
 • Студент веде власне домашнє господарство та живе принаймні з однією дитиною.

Хто може отримати BAföG?
Можливість надання BAföG залежить від індивідуальної ситуації: важливими є національність або статус проживання, вік та придатність для бажаного навчання, а також розмір особистого доходу, майно та активи.

 • Студенти можуть бути профінансовані лише в тому випадку, якщо вони розпочинають навчання у віці до 45 років (§ 10 BAföG).
 • Студенти повинні мати можливість досягти бажаної мети навчання. Для цього не потрібно окремого доказу, зазвичай достатньо вступу до університету або школи, див. § 9 та 48 BAföG. Проте учні вищих технічних шкіл, академій чи університетів мають надати підтвердження успішності, якщо вони хочуть продовжувати отримувати підтримку з п’ятого семестру. У деяких випадках положення про навчання та екзамени наказують проміжний іспит або інше підтвердження успішності до третього семестру. Потім ці сертифікати також мають бути представлені до Управління підтримки освіти, щоб можна було затвердити BAföG.
 • BAföG надається молодим людям, чиї сім’ї не можуть самостійно оплачувати їхнє навчання. § 21 BAföG регулює, які доходи враховуються.
 • Будь-хто, хто має громадянство Німеччини, як правило, може отримати BAföG.
 • Громадяни Європейського Союзу, мігранти та біженці, які проживають у Німеччині, можуть отримувати BAföG як фінансову підтримку під час навчання.

Основне правило для іноземців: якщо у нього є перспектива залишитися в Німеччині і якщо він(а) соціально інтегрований(а), він(а) має право на фінансування. Це, наприклад, особи, які мають право на постійне проживання відповідно до Закону про свободу пересування/ЄС, дозвіл на постійне проживання в ЄС або вид на проживання (Niederlassung).

Біженці можуть подати заяву на отримання BAföG як особа, яка має право на притулок, визнана біженцем відповідно до Женевської конвенції про біженців або особа, яка має право на додатковий захист.

З 1 червня 2022 року українські студенти можуть отримувати BAföG, якщо вони мають або подали заяву на отримання посвідки на проживання відповідно до пункту 1 статті 24 Закону про проживання.

Як подати заяву на BAföG?
Заява на фінансування BAföG має бути подана у письмовій формі у відповідальне Управління з підтримки освіти Amt für Au Stimmungsbildsförderung). Заяву можна подати за допомогою форми заяви поштою або в електронному вигляді.

Адреси управлінь з підтримки освіти можна знайти на наступних сторінках:

Inland − Studium (einschließlich Praktika)
Inland – schulische Au Stimmungsbildung (einschließlich Praktika)
Ausland – Studium, schulische Au Stimmungsbildung, Praktika
За цим посиланням ви знайдете всі бланки для подання заяви:

Крім того, заявку на BAföG також можна подати в електронному вигляді за допомогою технологій eID або De-Mail. Технічні протоколи eID та De-Mail забезпечують безпечну передачу даних та документів через Інтернет. Таким чином, заяву подану в електронному вигляді не потрібно роздруковувати. Подати заявку в електронній формі можна тут:

Учні, які досягли 15-річного віку, можуть подати заяву на отримання BAföG (§ 36, абз. 1, пропозиція 1 SGB I).

Важливо: спочатку BAföG затверджується на рік. Фінансування BAföG починається з початку навчання, але не раніше ніж з початку місяця подання заяви. Якщо ви хочете продовжувати отримувати фінансування, ви повинні подати нову заяву — наскільки це можливо, до закінчення терміну фінансування.

Як розраховується сума BAföG?
Загальне правило розрахунку виплат BAföG таке: оберіть відповідну ставку фінансування, що відповідає вашій життєвій ситуації, і відніміть з неї врахований дохід та активи. Результатом є сума фінансування BAföG на місяць.

У таблиці нижче учні та студенти можуть знайти ту ставку, яка поширюється на них залежно від їхнього навчального закладу та життєвої ситуації.

Навчальний заклад Проживання з батьками Включно з доплатою за страхування здоров’я та довгострокового догляду Проживання окремо від батьків Включно з доплатою за страхування здоров’я та довгострокового догляду
1. Середні загальноосвітні школи та професійно-технічні училища з 10 класу та технікуми та технічні коледжі, якщо відвідування не вимагає закінченої професійної освіти

Фінансування не надається

Фінансування не надається
632 €
754 €
2. Професійно-технічні училища та технікуми, що дають професійну кваліфікацію протягом не менше двох років, якщо відвідування не вимагає закінченої професійної освіти
262 €
384 €
632 €
754 €
3. Вечірні загальноосвітні школи, професійні училища, класи технікумів, які вимагають закінченої професійної освіти
474 €
596 €
736 €
858 €
4. Класи технікумів, для відвідування яких потрібна закінчена професійна освіта, вечірні гімназії, коледжі
480 €
602 €
781 €
903 €
5. Вищі технічні школи, академії, університети
511 €
633 €
812 €
934 €

Тепер від цього віднімаються різні позиції:

Власні враховані доходи та активи
Врахований дохід подружжя або зареєстрованих громадянських партнерів
Врахований дохід батьків
Інформацію на цю тему ви знайдете нижче.

Який дохід враховується під час розрахунку суми BAföG?
Під час розрахунку суми BAföG дохід враховується в повному обсязі. Є певні позиції, які віднімаються з доходу, перед тим як дохід береться до уваги.

Насамперед, необхідно визначити відповідний дохід (нетто). Звідси віднімаються відповідні позиції. Сума, що залишилася, є врахованим доходом. Правові основи – § 23 та § 25 BAföG.

З доходів батьків школярів та студентів віднімаються такі позиції:

Батьки, які перебувають у шлюбі або зареєстрованому громадянському партнерстві та проживають разом

2415 €

Батько-одинак            ​​

1605 €

Вітчим

805 €

Діти та інші утриманці, які на даний момент не здобувають освіту, на яку може поширюватися фінансування BAföG

730 € кожен

Після вирахування цих базових допомог ще 50% доходу батьків і ще 5% на кожну дитину, на яку надається допомога, не включаються до розрахунку доходу, врахованого в рамках BAföG.

Сума, що залишилася після вирахування всіх позицій, — це сума, яку батьки можуть використати для фінансування освіти своєї дитини у розумінні BAföG.

З доходів чоловіка чи зареєстрованого громадянського партнера віднімаються така сума:
Самі подружжя/зареєстровані громадянські партнери                                                                                    1605 €
Діти та інші утриманці чоловіка чи зареєстрованого партнера, які не мають відповідної освіти      730 € кожен
Якщо школяр чи студент отримує стипендію, ця стипендія також враховується під час розрахунку суми фінансування BAföG.

 

Чи враховуються активи та заощадження під час розрахунку суми фінансування BAföG?

Перш ніж BAföG буде розрахований і виплачений, учні або студенти повинні використовувати свої власні активи та заощадження для своєї освіти. Проте певна сума не враховується під час розрахунку BAföG.

Активи у розмірі 15 000 євро не враховуються під час розрахунку фінансування BAföG. Для студентів віком понад 30 років ця сума становить 45 000 євро. Решта має бути повністю використано на фінансування навчання.

Для студентів, які перебувають у шлюбі або зареєстрованому громадянському партнерстві, а також для студентів, які мають дітей з дітьми, неврахована сума збільшується на 2300 євро для кожної із зазначених осіб.

Отримана сума, що враховується, ділиться на число місяців навчання запланованих для фінансування.

Активи подружжя чи зареєстрованих партнерів чи батьків студентів не враховуються при розрахунку суми активів, проте враховується їхній дохід з активів.

 

BAföG це субсидія чи кредит?

Існують різні види фінансування BAföG:

Учні одержують фінансування у вигляді повного гранту. Це означає, що, як і у випадку зі стипендією, їм не потрібно повертати гроші.
Для студентів вищих технічних закладів, академій та університетів половина BAföG є субсидією, яку не потрібно повертати, навіть якщо ви не встигаєте у навчанні. Інша половина виплачується як безвідсоткового кредиту. Це означає, що половину суми потрібно буде повернути, коли ви закінчите навчання та почнете працювати.
Студенти, які не змогли завершити навчання до кінця максимального періоду фінансування та звернулися за допомогою у завершенні навчання, одержують фінансування у вигляді повної позички. Таким чином, допомога для завершення навчання має бути повернена у повному обсязі.

Залежно від ваших особистих обставин, існують надбавки, які повністю виплачуються одержувачам BAföG у вигляді субсидій, які не потрібно повертати:

Плата за навчання за кордоном до 5600 євро протягом одного року
Освітня допомога, що виплачується понад максимальний період фінансування у зв’язку з інвалідністю, вагітністю або доглядом та вихованням дитини віком до 14 років
Допомога з догляду за дитиною для студентів, які проживають у сім’ї, де є хоча б одна дитина, яка не досягла 14-річного віку